Standard plemene

Genotypy

Jsou přípustné všechny barevné rázy jednobarevných plemen a bílých králíků s ruskou kresbou. Genotypy všech barevných rázů jsou shodné s genotypy výchozích plemeno s normální srstí a symbolů pro tvorbu angorské srsti. Ruská kresba je přípustná pouze v černé barvě. Obvyklé genotypy angor jsou:

Pozice 1 - hmotnost

Směrnice pro posuzování

Hodnocení se provádí bodovým systémem. Hodnotí se v klasickém oceňovacím lístku od první pozice do šesté tak, že skutečný stav zvířete v den posuzování porovnává s chovným cílem popsaným v standardu. Zjišťuje se zejména, zda zvíře nemá nepřípustnou vadu, pro kterou by bylo neklasifikováno, nebo vyloučeno. Nepřípustné vady jsou pro každé plemeno uvedeny ve standardu a jsou rozděleny na vady podmiňující výrok "neklasifikován" nebo "výluka". Zvířata se při posuzování váží a hmotnost se se porovnává s hmotností daného plemene, předepsanou ve standardu.

Udělení bodů: u všech plemen je ve standardu uvedena bodovací stupnice, která stanovuje pro každou pozici maximální počet bodů. Součet bodů se udává do kolonky "Celkem" a může být max. 100 bodů. Protože ideální zvíře neexistuje, může se mu reálné zvíře jen blížit.

V jednotlivých pozicích králíci plného počtu bodů dosahují tehdy, když odpovídají ideálu pro danou pozici. V tom případě se v této pozici uděluje plný počet bodů. Odchylky od ideálu (přípustné vady) se trestají srážkou bodů ve výši odpovídající závažnosti vady. Rozsah vady se hodnotí v rozmezí 0,5 až 5 bodů (v šesté pozici 4 b.). Trestá-li posuzovatel zvíře srážkou 1,5 a více bodu, musí vadu vypsat na oc. lístek. Stejně tak v případě plného počtu bodů, musí vypsat přednost. U pozice hmotnost, se poznámka vypisuje jen v případě klasifikace "neklasifikován". Ocenění výborně a nedostatečně musí být posuzovatelem řádně zdůvodněno. Pokud posuzují dva nebo více posuzovatelů, musí být tato kvalifikace podepsána i dalším posuzovatelem.

hmotnost 3,00 - 3,24 kg

8 bodů

hmotnost 3,25 - 3,49 kg

9 bodů

hmotnost 3,50 - 5,00 kg

10 bodů

Posuzovatel může vážením zjištěnou hmotnost upravit směrem nahoru až o 5%, na národních výstavách až o 10% a vyrovnat tak ztrátu hmotnosti vznikou při dopravě. Každou úpravu hmotnosti je posuzovatel povinen zaznamenat do pozice "hmotnost". Hmotnost zjištěná vážením uvedená v záhlaví oceňovacího lístku se nemění.

Připustné vady jsou dány odchylkami od hmotnosti dotované 10 body podle stupnice hmotnosti. Nepřípustné vady jsou dány překročením maximální hmotnosti, nebo nedosažením minimální hmotnosti stanovené příslušným standardem.

Pozice 2 - tvar

Pozice 3 - typ a plemenné znaky

Typ: velmi mírně protažený, válcovitý. Končetiny: silné, středně dlouhé, vypadají mohutnější a kratší než u plemen s normální srstí. Hlava: krátká, dobře zakulacená, připojená těsně k trupu. Uši: masité, vzpřímené, hustě osrstěné. Délka: 11 - 12 cm bez srsti. Plemenné znaky: mají být velmi husté Praporky: mohutně obrostlé uši po celé délce. Čelenka: zvlášť dlouhá srst na čele. Licousy: dlouhá srst na skráních. Bačkory: mohutné a dlouhé osrstění hrudních a pánevních končetin.

Pozice 4 - hustota srsti a vyrovnanost, množství a délka srsti

Srst: mimořádně hustá a vyvinutá, kůže při rozfouknutí není téměř viditelná. Délka srsti na hřbetě výstavních zvířat: cca 6 cm. Stejnoměrnost: srst má být rozložena po celém těle naprosto stejnoměrně ve stejné hustotě a délce. Důraz: boky, kyčle, končetiny, spodina těla.

Pozice 5 - struktura srsti

Pozice 6 - barva

Jsou uznané všechny barevné rázy jednobarevných plemen. U bílých králíků s ruskou kresbou musí být kresba v černé barvě.

Pozice 7 - péče a zdraví

Pozice péče a zdraví předepisuje, jak má být zvíře připraveno na výstavu. Maximální srážka v této pozici je 3 body. Za každou zjištěnou závadu se sráží 0,5 bodu.

Příprava na výstavu zahrnuje:

Nepřípustné vady v pozici 7.

Zdraví