Standard plemene

Genotypy

Jsou přípustné všechny barevné rázy jednobarevných plemen a bílých králíků s ruskou kresbou. Genotypy všech barevných rázů jsou shodné s genotypy výchozích plemeno s normální srstí a symbolů pro tvorbu angorské srsti. Ruská kresba je přípustná pouze v černé barvě. Obvyklé genotypy angor jsou:
aa BB CC GG vv- angora bílá červenooká (Abčo)
AA BB CC xx vv- angora bílá modrooká (Abmo)
AA BB CC DD gg vv- angora černá (Ač)
anan BB CC DD gg vv- angora bílá s ( černou ) ruskou kresbou (ARč)
AA BB CC dd gg vv- angora modráSměrnice pro posuzování

Pozice 1.hmotnost10 bodů
Pozice 2.tvar20 bodů
Pozice 3.typ a plemenné znaky20 bodů
Pozice 4.hustota srsti a vyrovnanost,

množství a délka srsti15 bodů
Pozice 5.struktura srsti20 bodů
Pozice 6.barva10 bodů
Pozice 7.péče a zdraví 5 bodů

celkem max.100 bodů
Hodnocení se provádí bodovým systémem. Hodnotí se v klasickém oceňovacím lístku od první pozice do šesté tak, že skutečný stav zvířete v den posuzování porovnává s chovným cílem popsaným v standardu. Zjišťuje se zejména, zda zvíře nemá nepřípustnou vadu, pro kterou by bylo neklasifikováno, nebo vyloučeno. Nepřípustné vady jsou pro každé plemeno uvedeny ve standardu a jsou rozděleny na vady podmiňující výrok "neklasifikován" nebo "výluka". Zvířata se při posuzování váží a hmotnost se se porovnává s hmotností daného plemene, předepsanou ve standardu.
Udělení bodů: u všech plemen je ve standardu uvedena bodovací stupnice, která stanovuje pro každou pozici maximální počet bodů. Součet bodů se udává do kolonky "Celkem" a může být max. 100 bodů. Protože ideální zvíře neexistuje, může se mu reálné zvíře jen blížit.
V jednotlivých pozicích králíci plného počtu bodů dosahují tehdy, když odpovídají ideálu pro danou pozici. V tom případě se v této pozici uděluje plný počet bodů. Odchylky od ideálu (přípustné vady) se trestají srážkou bodů ve výši odpovídající závažnosti vady. Rozsah vady se hodnotí v rozmezí 0,5 až 5 bodů (v šesté pozici 4 b.). Trestá-li posuzovatel zvíře srážkou 1,5 a více bodu, musí vadu vypsat na oc. lístek. Stejně tak v případě plného počtu bodů, musí vypsat přednost. U pozice hmotnost, se poznámka vypisuje jen v případě klasifikace "neklasifikován". Ocenění výborně a nedostatečně musí být posuzovatelem řádně zdůvodněno. Pokud posuzují dva nebo více posuzovatelů, musí být tato kvalifikace podepsána i dalším posuzovatelem.

Pozice 1 - hmotnost

hmotnost 3,00 - 3,24 kghmotnost 3,25 - 3,49 kghmotnost 3,50 - 5,00 kg
8 bodů9 bodů10 bodů
Posuzovatel může vážením zjištěnou hmotnost upravit směrem nahoru až o 5%, na národních výstavách až o 10% a vyrovnat tak ztrátu hmotnosti vznikou při dopravě. Každou úpravu hmotnosti je posuzovatel povinen zaznamenat do pozice "hmotnost". Hmotnost zjištěná vážením uvedená v záhlaví oceňovacího lístku se nemění.
Připustné vady jsou dány odchylkami od hmotnosti dotované 10 body podle stupnice hmotnosti. Nepřípustné vady jsou dány překročením maximální hmotnosti, nebo nedosažením minimální hmotnosti stanovené příslušným standardem.

Pozice 2 - tvar

a) průběh hřbetní linie začíná u prvního krčního obratle a končí u kořene pírka. Má být ladná, na zadní partii těla pěkně zaoblená. V zátylku nesmějí být zřetelné lopatky.
b) poloha končetin hrudní končetiny jsou rovné, nášlap tzv. kočičí. Délka a síla hrudních končetin jsou součástí pozice.
c) poloha pírkapírko musí být rovné, vztyčené, přilehlé k tělu ve směru páteře.
d) kůže pružně a pevně přiléhá na všech částech těla. Nemá nikde tvořit řasy, záhyby a převisy.
e) vnější pohlavní orgány výrazné a nedeformované. U samců mají varlata co nejvíce přiléhat k tělu.

tvarPřípustné vady v pozici tvar Nepřípustné vady v pozici tvar
a) průběh hřbetní linie mírně vystouplé lopatky silně vystouplé lopatky (výluka)

mírně prohnutý hřbet silně prohnutý hřbet (výluka)

náběh na kapří hřbet vysloveně kapří hřbet (výluka)

náběh na sraženou záď vysloveně sražená záď (výluka)

mírné, nebo výraznější hrboly převyšující kost křížovou
b) poloha končetin mírný přošlap hrudních končetin silný prošlap hrudních končetin (výluka)

náběh na kravský postoj pánevních končetin (chodidla nejsou rovnoběžná s trupem, mírně odstouplé kyčle) vysloveně kravský postoj pánevních končetin (výluka)

poněkud křivé hrudní končetiny silně křivé hrudní končetiny (výluka)


silně odstouplé kyčle (výluka)


sudovitý postoj hrudních končetin (výluka)


vbočený postoj hrudních končetin (výluka)


zlomený nebo křivý prst na kterékoliv končetině (neklasifikován)


chybějící dráp s výjimkou pátého vnitřního drápu na hrudní končetině (neklasifikován)


zlomená končetina (neklasifikován)
poloha pírka vleklé pírko trvale jednostranně nesené šikmé pírko (výluka)

hravé pírko velmi krátké pírko (neklasifikován)

poněkud kratší pírko zhmožděné pírko s výjimkami v přípustných vadách

zčásti nehybné (drátěné), ale rovné pírko zlomené pírko (neklasifikován)

zčásti měkké (neovladatelné), ale rovné pírko křívé pírko (výluka)

ojediněle zbytnělé obratle (bulky) na jinak rovném pírku chybějící pírko (výluka)
d) kůže volnější kůže kdekoliv na těle silně volná kůže kdekoliv na těle (výluka)

u králic velkých a středních plemen nepatrně šikmý lalok vysloveně šikmý lalok (výluka)

u králic velkých a středních plemen lalůček, menší i výraznější lalok dvojitý lalok (výluka)

u králic malých plemen lalůček u králic plemene Za a všech zakrslých lalůček (výluka)

větší oříšek u samců velkých a středních plemen u samců všech plemen lalůček (výluka)

u samců velkých a středních plemen nepatrný náběh na lalůček kalhoty (výluka)
e) vnější pohlavní orgány mírně vleklá varlata - mírně ochablý šourek chybějící varle nebo varlata (výluka)

mírný rozštěp pyje sahající nejvýše do poloviny délky pyje vysloveně vleklá varlata - vysloveně ochablý šourek (výluka)


dvojpohlavnost (výluka)


roštěp pyje sahající přes polovinu délky pyje (výluka)


naprostá nevýraznost vnějších pohlavních orgánů (výluka)


veškeré další deformace (výluka)

Pozice 3 - typ a plemenné znaky

Typ: velmi mírně protažený, válcovitý. Končetiny: silné, středně dlouhé, vypadají mohutnější a kratší než u plemen s normální srstí. Hlava: krátká, dobře zakulacená, připojená těsně k trupu. Uši: masité, vzpřímené, hustě osrstěné. Délka: 11 - 12 cm bez srsti. Plemenné znaky: mají být velmi husté Praporky: mohutně obrostlé uši po celé délce. Čelenka: zvlášť dlouhá srst na čele. Licousy: dlouhá srst na skráních. Bačkory: mohutné a dlouhé osrstění hrudních a pánevních končetin.

Pozice 4 - hustota srsti a vyrovnanost, množství a délka srsti

Srst: mimořádně hustá a vyvinutá, kůže při rozfouknutí není téměř viditelná. Délka srsti na hřbetě výstavních zvířat: cca 6 cm. Stejnoměrnost: srst má být rozložena po celém těle naprosto stejnoměrně ve stejné hustotě a délce. Důraz: boky, kyčle, končetiny, spodina těla.

Pozice 5 - struktura srsti

podsada, polopesíky, pesíky

Struktura:silná, zdravá, bez nejmenšího sklonu k plstění
Podsada: silně množstvím převládá.
Struktura podsadového chlupu: po celé délce hedvábně měkký a jemně zvlněný o vysokém hedvábném lesku.
Polopesíky: přechod mezi podsadou a pesíky, poněkud přesahují podsadu.
Struktura polopesíků: o něco hruběji zvlněný chlup zakončený silnější rovnou špičkou, zřetelně méně než podsadových chlupů.
Pesíky: v naprosté menšině k podsadě i polopesíkům.
Strukura pesíků: o něco silnější, výrazně rovný vlas s tvrdší špičkou.
Délka: o něco přesahuje podsadu a polopesíky.
Počet: u králic, zvláště starších je vyšší oproti samcům.

Pozice 6 - barva

Jsou uznané všechny barevné rázy jednobarevných plemen. U bílých králíků s ruskou kresbou musí být kresba v černé barvě.

Pozice 7 - péče a zdraví

Pozice péče a zdraví předepisuje, jak má být zvíře připraveno na výstavu. Maximální srážka v této pozici je 3 body. Za každou zjištěnou závadu se sráží 0,5 bodu.

Příprava na výstavu zahrnuje:

Ušiřádně vyčištěné, prosté ušního mazu
Spodky končetin (nášlapové plošky) čisté
Pohlavní koutky vyčištěné
Srstvykartáčovanáznečištění od moči, prachu, nebo z výběhu se trestá v 5. a 6. pozici
Drápyzkrácené, aby nepřesahovaly srst a nedocházelo ke zranění, prosté nánosu trusu
Tetováníčitelné - beze stop barvydrobné závady - převrácená čísla, záměna uší...

Nepřípustné vady v pozici 7.

Celková nedostatečná péčezvíře není posuzovánoneklasifikován - zvíře pro výstavu zcela nepřipraveno
Tetovánízcela nečitelnéneklasifikován - nečitelné tetování

tetování prokazatelně neodpovídá stáříneklasifikován

stejné tetování dvou a více zvířat shodného plemene a barevného rázu ocenění se anuluje

tetování soukromými značkami vyloučení z posuzování

Zdraví

mírně slzící okopoznamenat na oc. lístek, zvíře klasifikovat
silně slzící oko"neklasifikován", po event. vyléčení chovu schopen
cizopasníci "neklasifikován", po vyléčení chovu schopen - zvíře ihned odstranit z výstavy
infekční rýma, podezření na rýmu"neklasifikován", zvíře ihned odstranit z výstavy
nadmutí (Tympanitida)"neklasifikován", po event. vyléčení chovu schopen
deformace těla způsobená vnějšími vlivy pozice: tvar a typ
ušní svrab "neklasifikován", po vyléčení chovu schopen, zvíře ihned odstranit z výstavy
neurologické poruchy (třesavka, ochrnutí...)"výluka"
rybí oko"výluka"
chorobně vypouklé oko"výluka"
oční zákal "výluka"
vpadlé oko"výluka"
výrůstky na očích"výluka"
zduřelé pohlaví (ev. syfilis)"neklasifikován", po event. vyléčení chovu schopen
otevřené rány"neklasifikován", po event. vyléčení chovu schopen
deformace kostry"výluka"
přerůstání zubů"výluka"
hnisavé nádory, které nejsou příznakem myxomatózy"neklasifikován", po event. vyléčení chovu schopen
zjevné příznaky myxomatózy "výluka", zvíře ihned odstranit z výstavy
katar horních cest dýchacích "neklasifikován", po event. vyléčení chovu schopen
otlaky (nášlapky), tj. menší holá místa na chodidlech hrudních a pánevních končetin pokud nejsou otevřenépoznamenat a klasifikovat bez nároku na udělení ceny
otlaky otevřené"výluka"
slepota"výluka"
ostatní nemoci"neklasifikován" s uvedením příznaků
Comments